Extra toelichting

Examentaken mbo
De ‘Examentaken mbo’ omschrijven alle taken die worden uitgevoerd om de examinering in het mbo uit te voeren. Het is een product van het Servicepunt examinering mbo en maken onderdeel uit van de gezamenlijke afspraken in de Examenagenda mbo.
Download Examentaken mbo 

Wetsvoorstel examencommissies mbo
In het wetsvoorstel examencommissies 2016 staan de formele taken van de examencommissie en het bevoegd gezag t.o.v. de examencommissie benoemd. Naar verwachting treedt de wet per 1 augustus 2017 in werking. Link naar wetsvoorstel: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/01/wetsvoorstel-aanscherping-eisen-examencommissies-mbo

Terug naar vorige pagina