Welkom bij de Examengids mbo

De Examengids mbo leidt u door het oerwoud van examinering heen. Stap voor stap gaat u langs verschillende thema’s om de kwaliteit van de examinering bij u op school goed te organiseren en te borgen. Gaat u mee? Meld u dan hier aan.

In de Examengids mbo vindt u verschillende thema’s over examinering in het mbo. Als u een thema doorloopt dan weet u hoe u ervoor staat, welke keuzes u nog moet maken en welke aandachtspunten er nog zijn op dit thema. De Examengids mbo is een leidraad voor examencommissies en opleidingsmanagers om de kwaliteit van examinering verder te verbeteren.

In 5 minuten vult u een checklist in om de huidige situatie bij u op school in kaart te brengen. De uitkomst van de checklist geeft u een overzicht van de aandachtspunten die er nog zijn om de kwaliteit van examinering te verbeteren.

In 15 minuten bent u op de hoogte van de belangrijkste begrippen die horen bij het thema. Als u meer wilt weten over een thema, dan vindt u bij de belangrijkste begrippen een (i).

In 30 minuten leest u meer informatie over het thema of doet u de aanvullende check. In de Examengids mbo zijn verschillende bronnen opgenomen om u verder te verdiepen in het thema. De bronnen staan ook in de procesarchitectuur examinering 

De thema’s in de Examengids mbo zijn:

1. De examenorganisatie op orde?
2. Examinering in de beroepspraktijk: hoe borg je dat? 
3. Examineren van keuzedelen.
4. Uw instellingsexamens Nederlands en Engels op orde?

 

Aanmelden en privacy
Meld u hier aan voor uw persoonlijke Examengids mbo. Door aanmelding houdt u overzicht over welke thema’s u al heeft behandeld en kunt u uw antwoorden opslaan. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt en verwerkt voor de verstrekking van informatie uit deze examengids. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

De Examengids mbo is een initiatief van het Servicepunt examinering mbo.

Lees meer
Sluiten

De examenorganisatie op orde?

Hoe heeft u de taken verdeeld tussen management en examencommissie? Kan uw examencommissie onafhankelijk en deskundig functioneren? Een handige checklist voor managers die de examenorganisatie inrichten of voor examencommissies die willen checken of zij alle (wettelijke) taken uitvoeren.

Examinering in de beroepspraktijk

Hoe organiseert u de examinering in de beroepspraktijk? Heeft u daarmee voldoende zicht en grip op de kwaliteit van de afname? Deze checklist geeft managers een overzicht van mogelijke maatregelen en examencommissies handvatten om zicht te krijgen op de kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk.

Examineren van keuzedelen

Vanaf 1 augustus 2016 moeten alle mbo-opleidingen werken met de herziene kwalificatiedossiers, welke bestaan uit een basis- en profieldeel. Nieuw hierbij zijn de keuzedelen. Deze moeten net als de kwalificatie ook geŽxamineerd worden. Dit vraagt extra aandacht van de scholen.

Quickscan - Uw instellingsexamens Nederlands en Engels op orde?

U gaat de QuickScan doorlopen om te bepalen of uw systematiek voor het construeren van instellingsexamens leidt tot een valide examenproduct. Mbo-scholen hebben met elkaar afgesproken deze quickscan te gebruiken om de examinering van de generieke taaleisen binnen de scholen via route 2 te borgen.